AANPAK VAN HEELMEESTERZ

Het belang en de veiligheid van de patiënt staat centraal in de aanpak van Heelmeesterz. Heelmeesterz werken multidisciplinair volgens het T-model. Het horizontale deel van de ‘T’ staat voor bestuur en organisatie en het verticale deel voor de professionele inhoud. Het diagnostisch model is het startpunt van de analyse en vormt de rode draad bij onze werkwijze. De cultuur, structuur en strategie van de organisatie zijn van invloed op de inrichting van de processen. Pas als deze aspecten op de juiste manier in balans zijn, is er sprake van de ideale situatie. Heelmeesterz zorgt voor het terugbrengen of hervinden van deze balans.

5 STAPPEN

Heelmeesterz werkt vanuit een gedegen analyse in vijf stappen naar een passende interventie.

 • Analyse

  Aan de hand van het diagnostisch model wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Het diagnostisch model gaat uit van een evenwicht tussen structuur, cultuur en strategie. De facilitaire en primaire zorgprocessen zijn hiervan een afgeleide. Centraal staat steeds het belang van de cliënt met de zorgvraag.

 • Richting en route bepalen

  De analyse leidt tot een behandeldoel en een interventie advies. Deze vormen samen de case. We gaan nooit met de hele organisatie aan de haal. U als opdrachtgever blijft in control. Het is de taak van Heelmeesterz om hierin te ontzorgen.

 • Interventieteam

  Afhankelijk van de case wordt het tijdelijke interventieteam samengesteld. Soms zijn tijdelijk twee of drie invalshoeken nodig om de gewenste verandering te krijgen. De complementaire karakters van de drie Heelmeesterz zijn hierbij een essentieel instrument.

 • In beweging komen

  De Heelmeesterz gaan met betrokken partijen in gesprek om emotie en feiten van elkaar te scheiden en samen te bouwen aan een constructieve vorm van samenwerking. Werkgroepen onder begeleiding van een curator zorgen voor de eerste beweging. Deelnemers worden verplicht om samen te werken. De taak van de Heelmeesterz is het garanderen van een veilig klimaat.

  Voorwaarden voor duurzaam succes:

  • Breed gedragen gevoel van verantwoordelijkheid
  • Buttom up energie
  • Empowerment (de mensen moeten het zelf doen)
  • Veilig klimaat

  Van belang is de tijdelijke aard van de samenwerking. Na de interventie van Heelmeesterz moet het team of de organisatie weer zelfstandig kunnen functioneren.

 • De nieuwe organisatie is een feit

  Met de tussentijdse evaluatie houden we een vinger aan de pols. Samen bepalen we of we op koers liggen. Indien nodig wordt de aanpak bijgesteld. Aan het einde van het traject kijken we terug en is de nieuwe organisatie een feit.

© Copyright - Heelmeesterz | Gemaakt door GreatThings en De Reclamerij