PARTNERS

Heelmeesterz wordt gevormd door professionals met bewezen staat van dienst in het ziekenhuisbedrijf. Succesvolle samenwerking is het resultaat van de synergie tussen partners Mark-Erik Nota en Tjeerd Wiersma en alle aangesloten netwerkpartners.

Mark-Erik Nota – partner

“Bewegen is beter dan stilstaan. Vanuit beweging hoef je alleen maar koers te houden”.

Mark-Erik heeft ruim 30 jaar ervaring in de bedrijfsvoering in de gezondheidszorg. Als opgeleid mediator vervult hij de rol als verbinder. Mark-Erik is een echte communicator die zijn toegevoegde waarde biedt op het snijvlak van de bedrijfskunde en de medische discipline. Als adviseur, onderzoeker/ Lector, interim manager, bestuurder en toezichthouder in ziekenhuizen en V&V sector is hij betrokken bij verschillende verandertrajecten, zoals planontwikkeling en gebruikersoverleg bij nieuwbouw in samenwerking met medisch specialisten, manager/bestuurder vastgoed a.i. en crisismanagement. Ook is hij ruim 16 jaar toezichthouder in de VVT sector als voorzitter RvC en voorzitter Auditcommissie. Op dit moment onderzoekt Heelmeesterz de mogelijkheden voor het realiseren van tijdelijke coronapaviljoens nabij ziekenhuizen om de reguliere zorg in stand te houden. Mark-Erik is in dit project aanspreekpunt.

Expertise: bestuursadvisering – vastgoedontwikkeling – bedrijfsvoering (capaciteitsmanagement, procesmanagement, facility management)
Persoonlijkheid: verbinder – communicator – organisatiesensitief
E-mailadres: advies.interim@markeriknota.nl

Tjeerd Wiersma – partner

“Als je op de berg staat, zie je de berg niet. Als je ernaast staat zie je de berg wel.”

Met conflicten is dat net zo. Wat in eerste instantie onoplosbaar lijkt, is via analyse vanuit de inhoud om te vormen tot een werkbaar geheel. Tjeerd was tot voor kort radioloog in een Top Klinisch ziekenhuis en combineert zijn medisch specialisme met diverse bestuurlijke taken. Zo kent hij als geen ander het effect van bestuurlijke beslissingen op de medische staf en de fricties die daar een gevolg van kunnen zijn. In meerdere cases is het Tjeerd gelukt om personen waar conflicten mee waren, elders te laten reïntegreren. Dit heeft geleid tot win-win situaties en ontbinding van de arbeidsovereenkomst voorkomen. Als stafvoorzitter heeft hij gebouwd aan het noodzakelijk evenwicht binnen de maatschappen. Hij is een begenadigd spreker en luisteraar. Hij is vertrouwensarts van de medische staf en heeft gewerkt aan het verbeteren van de opleiding van toekomstige collegae. Tjeerd hecht veel waarde aan samenwerking, vernieuwing en kennisdeling.

Expertise: samenwerking – ethiek – vernieuwing – kennisdeling – problemsolving
Persoonlijkheid: creativiteit – structuur – integriteit
E-mailadres: tj.g.wiersma@planet.nl

Netwerkpartners

Jan Willem Fijen – netwerkpartner

Na zijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam specialiseerde Jan Willem zich tot internist-intensivist in het UMC Groningen en het UMC Utrecht. Jan Willem combineert al 25 jaar zijn passie Intensive Care Geneeskunde met diverse management- en bestuurlijke taken.

Als voorzitter van de specialisten in dienstverband was hij tot voor kort de vicevoorzitter en mede-oprichter van het ziekenhuisbrede federatiebestuur medisch specialisten, een stafbestuur van en voor alle medisch specialisten (MSBD en VMSD) en het aanspreekpunt voor de raad van bestuur in een groot stadsziekenhuis.

Als medisch hoofd Intensive Care realiseerde hij een goed team zorgprofessionals op een hoogkwalitatieve afdeling met open cultuur en een veilig leerklimaat. Daarnaast staat hij aan de basis van vele kwaliteitsprojecten en is hij deelopleider voor de stage intensive care.

Expertise: samenwerking – klinisch leiderschap – reflectie
Persoonlijkheid: authentiek – verbindend – enthousiasmerend

Frank den Hartog – netwerkpartner

“Binnen Heelmeesterz deel ik deze opgedane kennis om samen tot een nieuwe verbeterde zorg te komen”

Frank is al meer dan 25 jaar werkzaam als cardioloog in een middelgroot ziekenhuis. De laatste 10 jaar is hij tevens medisch manager van de Functionele Eenheid cardiologie. In deze functie heeft Frank uitgebreid kennis genomen over het functioneren van een afdeling binnen het ziekenhuis. Hierbij komen aspecten als samenwerking, financiën, kwaliteit van zorg, personeelsbeleid, adherentie, en toekomstvisie ruim aan bod.

Ellen Hopman – Netwerkpartner

“Vooruitgang met oog voor kwaliteit en resultaat, het kan altijd beter maar behoud het goede en doe het samen”

Ellen startte haar werk als gynaecoloog in 2001. Al tijdens haar opleidingsjaren deed zij daarnaast al bestuurswerk en ‘trok zij karren’. Altijd is zij op zoek naar nieuw uitdagingen: kan het beter? hoe kunnen we ons werk leuker maken? Haar kracht is om mensen enthousiast te maken en mee te nemen op weg naar iets mooiers. Tegelijk is zij zich bewust van het feit dat je het goede niet weg moet gooien, wees zuinig op wat goed gaat en laat dat ook duidelijk blijken aan betrokkenen. Tal van nieuwe initiatieven zijn inmiddels geïmplementeerd.

Tijdens een grote bestuurscrisis heeft zij als stafvoorzitter alle medisch specialisten weten te verenigen en met een goed team de basis gelegd voor een nieuwe organisatiestructuur; in tijden van crisis weet men haar te vinden; haar rustige uitstraling in combinatie met haar energie en haar niet-polariserend handelen, maakt dat mensen aansluiten en meedoen.

Expertise: initiëren, de-escaleren, motiveren
Persoonlijkheid: authentiek, verbinder, integer

Michaël Lansbergen – netwerkpartner

Michaël Lansbergen heeft veel expertise opgedaan in het succesvol veranderen mét organisaties. Sleutelbegrippen hierbij zijn focus op cultuur, draagvlak, verbinding, bedrijfsdoelstellingen, integraal risicomanagement, maar bovenal het mensenwerk dat hierbij centraal staat.

Zijn medisch specialisme (klinische fysica), vooropleiding als ingenieur en ervaring als medisch manager combineert hij met diverse bestuursfuncties en toezichthoudende taken. Als vice-voorzitter medische staf en zelfstandig consultant heeft hij veel ervaring opgedaan bij fusies en verandertrajecten.

Hij is een veelgevraagd spreker, consultant en organisatiecoach op de gebieden: kwaliteit en veiligheid, organisatieontwikkeling, risicomanagement, leiderschap en communicatievraagstukken. Hij promoveerde op integraal risicomanagement en kwaliteitsborging medische technologie en werd in 2011 verkozen tot Ingenieur van het jaar vanwege zijn veelzijdige inzet.

Expertise: succesvol veranderen mét organisaties
Persoonlijkheid: verbindend – creatief – enthousiasmerend – analytisch
E-mailadres: info@medicta.nl

Petrie Roodbol – netwerkpartner

“Alleen onkruid groeit hard. Voor duurzame veranderingen is tijd nodig”

Van verpleegkundige tot hoogleraar, Petrie kent alle aspecten van de gezondheidszorg: directe patiëntenzorg, management, bestuur, advies, onderwijs en onderzoek, nationaal en internationaal. Zij probeert daarbij steeds de verbinding tot stand te brengen tussen het primaire zorgverleningsproces en de organisatie van de zorg om het doel van de gezondheidszorg niet uit het oog te verliezen: het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg waar de patiënt beter van wordt. Door haar lange ervaring beweegt Petrie zich gemakkelijk door alle lagen heen. Ze wordt getypeerd als een inspirerende en deskundige leider op het gebied van de zorg en (multidisciplinair) onderwijs. Zoals uit haar werkervaring blijkt probeert Petrie steeds de verbinding tot stand te brengen tussen het primaire zorgverleningsproces en de organisatie van de zorg in brede zin. Haar rol hierin is initiator, ontwerper, facilitator, direct en indirect gericht op verbetering van het zorgproces en op de ontwikkeling van bevlogen, bekwame hulpverleners en organisaties waar patiënten vertrouwen in hebben.

Expertise: initiator – ontwerper – facilitator
Persoonlijkheid: inspirerend – verbinder

© Copyright - Heelmeesterz | Gemaakt door GreatThings en De Reclamerij