Onderlinge conflicten binnen vakgroepen en maatschappen maar ook ingrijpende trajecten zoals een reorganisatie of de nieuwbouw van een ziekenhuis brengen vaak onzekerheid en spanningen met zich mee. Vanuit de overtuiging dat voorkomen beter is dan genezen biedt Heelmeesterz ondersteuning om MSB (Medisch Specialistische Bedrijven), RvB, RvT en individuele vakgroepen door deze turbulente tijden te loodsen. Gericht op preventie en behoud van goede samenwerking, juist in situaties waarin moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen waarbij altijd één aspect centraal staat: de patiënt met een zorgvraag en de professional. Partners van Heelmeesterz werken vanuit de volgende visie op duaal leiderschap:

Voor het bieden van optimale patiëntenzorg is het van belang om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te beleggen bij management / bestuur en de medische professional, zodat wordt voorkomen dat vanuit een beperkte scope gewerkt wordt aan suboptimalistie in de zorgorganisatie en zorgprocessen.

De partners van Heelmeesterz verstaan de kunst om de uitgangspunten van specialistische behandeling, onderzoek, opleiding, zorg en bedrijfsvoering geïntegreerd te benaderen en alle betrokkenen te verbinden aan de integrale vraagstukken. Vanuit Heelmeesterz zijn al deze disciplines aanwezig.

HEELMEESTERZ: TOPZORG-ADVISEURS GESPECIALISEERD IN ORGANISATIEADVIES, ONDERHANDELEN, INTERVISIE EN BEMIDDELING, COACHING EN MEDIATION.  

Heelmeesterz is een netwerksamenwerking tussen onafhankelijke specialisten die (vanuit duaal leiderschap) multidisciplinair samenwerken in opdrachten voor vakgroepen, maatschappen, Raden van Bestuur, Raden van Toezicht in ziekenhuizen. Multidisciplinair analyseren geeft veelzijdige oplossingen voor complexe vraagstukken, kenmerkend voor de ziekenhuissector. De samenstelling van teams waarmee we in ziekenhuizen werken aan opdrachten, heeft als uitgangspunt dat complementaire kennis en vaardigheden worden ingezet in een zogenaamd “T-model”. De horizontale lijn staat voor generieke bestuurs- en managementkennis en -vaardigheden de verticale lijn staat voor specialistische kennis en vaardigheden. Heelmeesterz begeleidt onderhandelingen in de volgende situaties:

  • Reorganisatie
  • Verandertrajecten zoals invoering van marktwerking
  • Oplossen van conflictsituaties
  • Regulier onderhoud van een goede samenwerkingsrelatie
  • Nieuwbouw

TRENDS IN HET ZORGLANDSCHAP

Mediation Plus

1,5-Lijnszorg

Medisch Specialistisch Bedrijf

Multidisciplinaire Teams

Nieuws

Oratie dr. Lisette Schoonhoven: Verpleegkunde – May you live in interesting times

Door: Petrie Roodbol Introductie Begin april jl. hield…

Crew Resource Management in de polikliniek: Samenwerken en veiligheid

Door: Cas van de Hoek, Merel Bruinsma, Mark-Erik Nota Inleiding Sinds…

Pandemische paraatheid: Hoe zou het kunnen?

Door: Evelien Beentjes, Jan Willem Fijen, Mark-Erik Nota, Petrie…

Video sfeerimpressie congres ziekenhuisnetwerkzorg in de regio

Afgelopen 10 november vond het congres ziekenhuisnetwerkzorg…

Congres ‘ziekenhuisnetwerkzorg in de regio: what’s in it for me?’, een verslag

Door Merel Bruinsma, Cas van den Hoek, Mark-Erik Nota, Evelien…

Theory of Constraints en ‘het stuwmeer in de zorg’

Door: Evelien Beentjes, organisatie-ontwikkelaar en coach in…

Juiste regie op de juiste plaats

Niet de verzekeraar maar de burger in de hoofdrol van regionale…

Volledig ingerichte zorgpaviljoens met personeel

Heelmeesterz en VolkerWessels ontwikkelen een concept voor tijdelijke,…
© Copyright - Heelmeesterz | Gemaakt door GreatThings en De Reclamerij