Artikelen door greatthings

Theory of Constraints en ‘het stuwmeer in de zorg’

Door: Evelien Beentjes, organisatie-ontwikkelaar en coach in de zorg en Mark-Erik Nota, ziekenhuisconsultant en ondernemer in de zorg. De aantallen besmettingen, de door Covid 19 bezette IC-bedden en de Covid 19-opnames lopen steeds sneller terug: ”inhaal zorg”, “de vierde golf”, “uitgestelde zorg”, “het stuwmeer aan niet geleverde zorg”; allemaal termen voor het capaciteitsprobleem in de […]

Juiste regie op de juiste plaats

Niet de verzekeraar maar de burger in de hoofdrol van regionale regie. Bespreking: “Regiovisie Twente beter” (gepresenteerd op 14 januari 2021), in een bredere context. Door Evelien Beentjes, organisatie-ontwikkelaar en coach in de zorg en Mark-Erik Nota, ziekenhuisconsultant en ondernemer. Inleiding Er vindt momenteel een herschikking plaats in het zorglandschap voortvloeiend uit de de-juiste-zorg-op-de juiste-plaats beweging. Overal […]

Volledig ingerichte zorgpaviljoens met personeel

Heelmeesterz en VolkerWessels ontwikkelen een concept voor tijdelijke, volledig ingerichte zorgpaviljoens met personeel Driebergen, Amersfoort, 10 november 2020 Heelmeesterz en VolkerWessels hebben een concept ontwikkeld voor tijdelijke, modulaire zorgpaviljoens voor High Care Corona patiënten in combinatie met het bieden van medisch, verpleegkundig en facilitair personeel. Het grillige karakter van de Corona-uitbraken in locatie en omvang, […]

Flexibele Voorzieningen voor de zorg voor Covid-19 patiënten

Flexibele Voorzieningen voor de zorg voor Covid-19 patiënten In mei van dit jaar staken de partners van Heelmeesterz, een groep van medisch specialisten en organisatiedeskundigen in de zorg, en een vastgoed- en facilitair bedrijf de koppen bij elkaar om een integraal concept van flexibele voorzieningen te ontwikkelen. Petrie Roodbol en Mark Erik Nota doen verslag […]